Rapport från årsmötet

Till nya styrelseledamöter efter avgående Björn Stålfors och Anders Åkesson samt utökning av styrelsen valdes

1 år Annica Flodin
2 år Marianne Strandberg
2 år Rolf Carlsson

Per-Erik Christoffersson omvaldes som ordförande och Anita Brundin omvaldes för ytterligare 2 år.

I styrelsen ingår härutöver Björn Stjärnfäldt och Magdalena Jönsson.

Till valberedning utsågs: Ulla-Maija Johannesson, Roony Sendrup samt Björn Stålfors.