om att hålla avstånd

Utdrag från Svenska Bridgeförbundets Medlemsnytt oktober 2020

Oavsett hur många man är i en bridgelokal är hållandet av avstånd det absolut viktigaste.

Det gäller hela kedjan från det man går in i bridgelokalen till dess man går hem därifrån.

Flera personer har påpekat det svåra att undvika att ”stöta ihop” med andra spelare, och här krävs tydliga signaler från klubbens ledning och TL och gott samarbete med spelarna!

Avståndet mellan två spelare vid ett normalt bridgebord innebär inte säkert avstånd.
Att spela utan någon form av skydd är med andra ord att inte respektera myndigheternas rekommendationer, och detta var Corona-säkerhetsgruppen tydlig med i sitt sommarbrev som gick ut till alla medlemmar och klubbar.