Förlängt speluppehåll

Styrelsen har beslutat att förlänga speluppehållet till februari månad ut med tanke på FoHM:s rekommendationer och nya pandemilagen.