Albrekts lagbarometer 7:1

2018-06-06         BK Albrekts         Tävlings-ID: 283507
IMP över fältet, 16 bord, 32 par, 6 brickor

PlacPoängNamnNamnLagLag