Coronaviruset

Styrelsen i BK Örjan har beslutat att göra ett speluppehåll
fr.o.m. 20/3 p.g.a. Coronaviruset.
Uppehållet gäller tills vidare.