A9 - Alias (giv och färgsymboler)

Till att börja med går det att använda BBO-syntax med utropstecken för att skriva färgsymboler i löpande text. Man kan använda både engelsk och svensk notation. Stora eller små bokstäver spelar ingen roll.

Engelska
gemener
Svenska
gemener
Engelska
versaler
Svenska
versaler
Resultat
!s !s !S !S
!h !h !H !H
!d !r !D !R
!c !k !C !K

Den enklaste varianten för att visa en giv är att referera till den ungefär som i gamla Spader. Följande syntax ger detta resultat:

[giv.arkiv=139371.12]

Sommarserien #21
BK S:t Erik, Sverige,
2013-07-15
D754
E862
K7432
7653
K93
K105
kn96
D10984
86
D73
ED5
EKkn2
Ekn102
kn94
108
12
Nord
Öst
Syd
Väst
Väst giv
N-S i zonen

Det läckra är att man inte längre behöver använda en befintlig tävling eller en giv som har matats in via Medlem > Mata in giv. I stället kan man använda en variant som ser ut så här:

[giv=Deal "E:KT75.Q6.KT64.K54 QJ9432.J7.AQJ.Q9 8.A9842.9753.T86 A6.KT53.82.AJ732"]

E6
K1053
82
Ekn732
K1075
D6
K1064
K54
Dkn9432
kn7
EDkn
D9
8
E9842
9753
1086
Nord
Öst
Syd
Väst


Ett slutläge med lite budgivning ser ut så här:

[giv:Deal "W:.QT7..A .J64.3. AT..KQ. J6.2.9";Board "12";Auction "1S P 1NT P 2C P 2H P P P";North "Björn Andersson";South "Tomas Brenning";East "Pontus Silow";West "Carina Wademark";Vulnerable "NS"]

kn64
3
E10
KD
kn6
2
9
D107
E
12
Nord
Öst
Syd
Väst
Väst giv
N-S i zonen
Väst
Nord
Öst
Syd
Carina Wademark
Björn Andersson
Pontus Silow
Tomas Brenning
1
Pass
1NT
Pass
2
Pass
2
Pass
Pass
Pass

Notera att det går att kopiera PBN-givsträngen från Ruter redan i nuvarande version:

  • Gå till Tävlingsutforskaren
  • Välj Arkiv > Öppna givsamling
  • Välj givfil
  • Dubbelklicka på en giv
  • Klicka på Visa PBN
  • Kopiera Deal-raden