A2 - Grundläggande formatering

Här kommer lite diskussioner beträffande radbrytning.

Enkelt Enter ger en ny rad och dubbelt Enter ger styckebryt.

Tre bindestreck och dubbelt Enter före och efter ger en rak linje.


En stjärna ( * ) på vardera sidan om text ger kursiv text. Två stjärnor ( ** ) på vardera sidan ger** fetstil**.

Var dock sparsam med sådan formatering. Dessutom kan du inte hur som helst använda stjärnor för andra ändamål i löpande text eftersom det ibland kan tolkas som denna typ av formatering.


Med hjälp av ett antal # kan man skapa underrubriker, så kallade h2- eller h3-rubriker (för övrigt, artikelns rubrik är en h1-rubrik). Det man gör är att man skriver ett antal staket, sedan mellanslag, sedan rubriken, sedan mellanslag, och sist samma antal staket som i början. Egentligen behövs inte mellanslagen eller de avslutande staketen, men de är bra för läsbarheten vid redigering.

h2-rubrik med hjälp av två staket

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

h3-rubrik med hjälp av tre staket

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.