A14 - Visa minisajtnyheter på gröna huvudsajten

Dessa alternativ gör att vi slipper den dubbelpublicering som har gjorts hittills (samma artikel fast två gånger; en gång på huvudsajten och en gång på minisajten).

Välj att redigera en nyhet på en minisajt eller hybridsajt. Längst ned finns ett antal flikar. Öppna den som heter Övriga inställningar. Där hittar du följande alternativ:

  1. Visa minisajtnyhet
  2. Visa minisajtnyhet på startsidan
  3. Visa minisajtnyhet överst i listan

Förklaringarna under respektive alternativ beskriver rätt så väl vad som händer:

  1. Visa nyhet från minisajten på normala (gröna) nyhetssidan.
  2. Visa nyhet från minisajten på normala (gröna) startsidan.
  3. Visa nyhet från minisajten överst på normala (gröna) nyhetssidan.

Alternativen är oberoende av varandra. Det gör att om du vill visa en minisajtnyhet överst i det normala gröna nyhetsflödet så räcker det med att kryssa i alternativ 3. Likaså, om du vill visa något både i det normala nyhetsflödet och på startsidan måste du kryssa i både alternativ 1 och 2.