Klubbtävlingar på BBO - varför och hur?

BBO som klubbtävlingar är ett sätt att kunna få klubbens (staden, omgivningen) att kunna mötas under den tid man pausar sin ordinarie verksamhet p g a Covida-pandemin.

På så sätt kan man spela och möta de spelare och klubbkamrater man skulle ha mött om man gått ned på klubben.

Huvudprincipen är att ta en startavgift för att täcka dels en spelavgift (3:50 per spelare) men framför allt ge ett bidrag till klubben som i många fall har fasta kostnader att täcka oavsett om klubben har verksamhet eller inte. Hur man löser startavgiften kan variera, Swish till klubb eller funktionär är en variant, en annan kan vara att föra ”bok” över spelare och reglera i efterhand; varje arrangör får givetvis själva avgöra vad som är mest praktiskt.

Finns flera små klubbar inom ett snävt område kan det vara en idé att samordna; sedan kan man i efterhand fördela startavgifterna mellan klubbarna.

Hur man går tillväga står beskrivet i dokument som finns på annat ställe i denna ”BBO-klubbtävlingar”-sajt.

Då man rapporterar in tävlingen (manuell ruter-rapport) utgår bronspoäng till vanlig skala.