Instruktioner för spelare(video)

Först ett dokument - baserat på norska bridgeförbundets manual (men översatt) för spelare på BBO, främst avsett för deltagande i klubbars BBO-tävlingar: här

OBS

  • Klubbtävling på BBO kräver en TL/administratör som ska vara godkänd av BBO. Kontakta kansli@svenskbridge.se för mer info om detta.

  • Ta kontakt med din klubb för info om vad man planerar att genomföra av BBO-tävlingar!

  • Dokumentet som länkas här ovanför är snabbt framtaget och kan innehålla fel: inkom gärna med synpunkter till martin.lofgren@yahoo.se

Här nedanför visar vi dessutom info för spelare i videoformat (norska).

Info om hur du anmäler dig till en tävling(norska)

Info om inställningar allmänt

Info om ändra ditt namn på BBO