Lagspel BBO - Instruktioner för TL

Spel på BBO


Här finner du en BBO - Lag total. Den innehåller såväl information till spelare som riktlinjer för hur man lägger upp en lagtävling.

För den som bara är intresserad av själva upplägget hänvisas till [doc:skapamatch]