Lagtävling på BBO

[Spel på BBO]


Under Corona-pandemin har SBF öppnat upp för att klubbar (enstaka eller i samarbete) eller distrikt ordnar lagserier där spelarna kan tjäna mästarpoäng.

Precis som ambitionen med mer lokala partävlingar, där vi dessvärre inväntar beviljandet av behörigheter från BBO (som tillfälligt fryst detta) är önskan att klubbar ska kunna samla sina spelare med en ”lokal prägel” och att man kan ta ut en startavgift som kan hjälpa klubben att täcka sina fasta kostnader i en period utan intäkter.

Skillnaden mellan en lagserie och en partävling på BBO är att det behövs ingen speciell behörighet för att starta en lagmatch. Alla som spelar måste dock förstås ha en användarprofil och ett användarnamn (”nick”) på BBO.

Vi poängterar att det är upp till arrangör att lägga upp serier och hålla kontakt med lagen samt - vid behov - stötta om hjälp behövs. SBF kan dessvärre inte ge support för dessa tävlingar.

Under fliken ”Manual” finner du en fil inklusive bilder, hur man lägger upp en lagmatch.

Pågående lagserier – nya lagserier

Vi uppmuntrar klubbar som är ”mitt i en” pågående lagserie som avbrutits pga Corona-pandemin att avsluta sin serie med matcher ordnade på BBO.

Det är också rekommenderat att klubbar överväger att starta nya kortare, snabbare, lagserier under den här tiden då klubbar ofta pausat sitt spel.

Hur fungerar det?

• En klubb (eller samverkan mellan ett par klubbar) eller distrikt kontaktar sina medlemmar att anmäla sig, i lag (eller möjligen par som sätts samman till lag) om minst 4 personer.

• Klubben fastställer sedan en matchordning och tider då matcherna måste vara spelade

• Kaptenen i de mötande lagen bestämmer tid och kaptenen i hemmalaget sätter upp matchen - se manualer här.

• Matchen spelas över det antal brickor som klubben i förväg bestämt.

• Ingen TL-service kan erbjudas. Arrangören kan erbjuda att ta upp fall i efterhand för eventuell justering.

• Kaptenen i hemmalag rapporterar in resultat per mail till klubben med kopia till kaptenen i bortalaget.

• Klubben rapporterar resultatet via BIT, mästarpoäng genereras

Eftersom det kan vara en liten startsträcka – varför inte sätta igång processen omedelbart? 

Spelavgift

Ett syfte med dessa tävlingar är att ge klubben ett troligen välbehövligt tillskott i en tid där annars intäkter saknas, men de fasta kostnaderna måste betalas. Klubben råds därför att ta in en startavgift som man bestämmer själv, men förslagsvis inte avviker mycket från det man tar i normala fall.

När man rapporterar in tävlingen till SBF dras en spelavgift som finansierar mästarpoängen.

Mästarpoäng

Tillfälligtvis, och maximalt verksamhetsåret ut (dvs 31 augusti 2020) beviljas att man rapporterar in lagtävlingar i serie på BBO för generering av mästarpoäng. Klubben lägger upp serien som vilken lagserie som helst. Silverpoäng kan delas ut om reglerna för dessa enl MP-regelverket följs.

Förutsättningar – och ”viktigt att tänka på”

• Antalet lag som klubben accepterar måste vara hanterbart för samordnaren – allt utifrån klubbens och samordnarens förutsättningar ! Tänk på att lagen ska hinna med sina matcher och ordna dem!

• Tänk även på att inte göra spelschemat för ambitiöst utan säkra att deltagande lag kan hinna med att sätta upp och genomföra dessa matcher!

• MP-regelverket gäller för antalet deltagande lag etc (ex minst 4 lag vid silverpoäng) Regler för mästarpoäng 2019-2020

• Den kan vara en idé att korta matcherna för att öka flexibiliteten, då kan ex vis ett lag ordna två matcher à 12 brickor en kväll då alla har tid.

• Hur tas startavgiften in? Ex vis Swish, upprätta en lista…?

LYCKA TILL!!