Månadstävling 2020 bokade spelare

Denna lista visar vilka spelare som har partner för respektive tävling.
Senast uppdaterad 2020-03-05

Tävling Januari klövern Februari rutern Mars hjärtern April spadern Maj sangen
09-jan 06-feb 05-mar 16-apr 07-maj
Allan_Hagman Magnus Ulf Bo Gisela
Ann-Christin Steen Monica I Monica I
Barbara_Ekendahl Thomas Mats Erik Rigmor Gisela
Bengt-Åke_Leskinen Jan R
Birgitta_Pousette
Birgitta_Samuelsson Rigmor Håkan Ville Erik
Bo_Forslund Ulf Magnus Allan Rune K
Britt-Lis_Elf-Lantz Börje Börje
Börje_Karlsson Britt-Lis Britt-Lis
Eivor_Bladh
Erik_Jirovsky Lars L Ville Barbara Thomas Birgitta S
Eva_Andersson
Gisela_Sjöholm Inge Thomas Lars L Allan Barbara
Gun_Gyldén Lars A Rune K Håkan Mikael Erik
Gärd_Carlsson
Håkan_Westberg Mikael Birgitta S Gun Lars L
Inge_Johansson Gisela Marita Ville Mats
Inger_Käck Thorbjörn
Inger_Mattsson
Jan_Larsson
Jan_Roos B-Å L
Kjell_Karlsson Margareta Margareta Margareta Ville
Lars_Andersson Gun Rigmor Mikael Lars P
Lars_Lundgren Erik Mikael Gisela Håkan Mats
Lars_Pettersson Rune K S-O E Rigmor Ulf Lars A
Magnus_Persson Allan Bo Ulf
Margareta_Andreasson Kjell Kjell Kjell
Marita_Indersons Ville Inge
Mats_Hollström Ove Barbara Thomas Inge Lars L
Mikael_Rydstedt Håkan Lars L Lars A Gun Ulf
Monica_Israelsson A-C S A-C S
Ove_Bergman Mats
Rigmor_Stridsberg Birgitta S Lars A Lars P Barbara Thomas
Runa_Persson
Rune_Karlsson Lars P Gun Bo
Rune_Svensson
Stefan_Varjomaa
Sven-Olof_Eriksson Lars P
Sven-Olof_Svensson
Thomas_Ekendahl Barbara Gisela Mats Erik Rigmor
Thorbjörn_Käck Inger
Tomas_Dahl
Tommy_Larsson
Tommy_Pousette
Ulf_Nilsson Bo Allan Magnus Lars P Mikael
Ulla_Myrelid
Vilnis_Indersons Marita Erik Inge Birgitta Kjell