Onlinesvenskans serie Div 2A och Div 3I

Onlinesvenskans serie Div 2A och Div 3I utökas till 7 ronder

Ett förslag lämnades till TK som innehöll en önskan om en utökning av antal matcher för de serier som innehåller 7 och 8 lag (möjlighet att möta alla lag i sin egen serie) i Onlinesvenskan. Detta föranledde en undersökning som genomförts bland de berörda seriernas lagkaptener under helgen.

TK anser det vara viktigt att de förutsättningar under vilka man anmält sitt lags deltagande inte väsentligen ändras efter anmälningstidens utgång, förändringar som kan komma att påverka lagets ställningstagande till att delta i tävlingen. Med anledning av detta skickades en fråga ut till varje lagkapten om hur de ställde sig till en eventuell utökning av sin serie med ytterligare 2 matcher, och godkännande av en ytterligare kostnad och utökat tidschema.

Om minst ett (1) lag i en serie inte önskade den föreslagna förändringen, beslutade TK att de ursprungliga förutsättningarna som gällde vid anmälan att delta i Onlinesvenskan, d v s totalt fem ronder fortsatt gäller och serien spelas med ursprungligt tidsschema.

Om samtliga lag i en serie önskade den föreslagna förändringen beslutade TK att godkänna förslaget att utöka denna serie från fem till sju ronder. Spelordningen för rond 1 kommer att vara densamma som tidigare publicerats, då det kan finnas lag som redan före första spelperiodens början har bokat datum med sina motståndare. Spelordningen för de resterande ronderna kan komma att bli föremål för justering, så att inte derbymöten (= möten mellan lag från samma klubb) sker i någon av de båda tillagda ronderna 6 och 7.

Undersökningens resultat och TK:s beslut hänvisar till ovan information, som även gick ut i samband med att frågan skickades ut till samtliga berörda lagkaptener.

TK:s beslut utifrån ovan beskrivet underlag och resultat av undersökningen:

  1. Serien för Div 2A och Div 3I kommer att utökas med två matcher till totalt 7 ronder. Tidschemat kommer att revideras och publiceras på hemsidan.

  2. Serien spelas utifrån de ursprungliga förutsättningarna dvs 5 ronder för Div 2B, Div 3J och Div 3K.

På uppdrag av SBF:s Tävlingskommitté,
Suzanne Lemborn
Verksamhetschef SBF