IMP över fältet

Nedan finner du IAF för Division 3, räknat på alla serier. Resultaten redovisas snarast efter det att de kommit Tommy Andersson tillhanda. I de fall omgångar spelas på skilda orter kan resultaten redovisas efter hand de kommer in. Senaste uppdateringsdatum framgår av tabellen.

Korrigeringar skickas till >>e-post

Resultat

Parvis: html pdf
Lagvis: html pdf

Rond 1 2 PDF Bord Uppdaterad
1 Halvlek 1 Halvlek 2 1:1 1:2 160 av 160 04/9 - 1100
2 Halvlek 1 Halvlek 2 2:1 2:2 160 av 160 02/9 - 0900
3 Halvlek 1 Halvlek 2 3:1 3:2 160 av 160 04/9 - 1100
4 Halvlek 1 Halvlek 2
5 Halvlek 1 Halvlek 2
6 Halvlek 1 Halvlek 2
7 Halvlek 1 Halvlek 2
8 Halvlek 1 Halvlek 2
9 Halvlek 1 Halvlek 2