IMP över fältet

Nedan finner du IAF för Division 2, räknat på alla serier. Resultaten
redovisas snarast efter det att de kommit Tommy Andersson tillhanda.
I de fall omgångar spelas på skilda orter kan resultaten redovisas efter hand de kommer in. Senaste uppdateringsdatum framgår av tabellen.

Korrigeringar skickas till >>e-post

Resultat

Parvis: html pdf
Lagvis: html pdf

Rond 1 2 PDF Bord Uppdaterad
1 Halvlek 1 Halvlek 2 1:1 1:2 48 av 48 02/9 - 0900
2 Halvlek 1 Halvlek 2 2:1 2:2 48 av 48 31/8 - 2340
3 Halvlek 1 Halvlek 2 3:1 3:2 48 av 48 31/8 - 2340
4 Halvlek 1 Halvlek 2 4:1 4:2
5 Halvlek 1 Halvlek 2 5:1 5:2
6 Halvlek 1 Halvlek 2 6:1 6:2
7 Halvlek 1 Halvlek 2 7:1 7:2
8 Halvlek 1 Halvlek 2 8:1 8:2
9 Halvlek 1 Halvlek 2 9:1 9:2
10 Halvlek 1 Halvlek 2 10:1 10:2
11 Halvlek 1 Halvlek 2 11:1 11:2