Matchens giv - Omgång 8:2

En riktigt snårig 3-sangare

Pocken Cullin valde en genomtänkt men olycklig väg att hantera denna 3-sangare:

75
E65
EK8
kn7532
102
109873
D9732
D
Ekn94
KD4
kn54
E86
KD863
kn2
106
K1094
14
Nord
Öst
Syd
Väst
Öst giv
Ingen i zonen
Väst
Nord
Öst
Syd
Åhlén
Michielsen
Gärds
Cullin
Pass
1NT
Pass
3!
Pass
3!
Pass
3NT
Pass
Pass
Pass

Nu gick Pocken ner i den så kallade boxen. En lång stund. När han kom upp, hade han begrundat möjligheterna att låsa in Väst om Öst hade K9, D9 etc. Och i så fall var hjärter till bordet och klöverknekt lösningen.

När Öst hade dam singel var klöverknekt inte alldeles framgångsrik men visst skulle det ändå gå att odla det enda klöverstick som behövdes?

Efter en andra klöver till Väst vände denne i praktiken med spaderkung och nu flöt Pocken ovanpå. Spaderess och mer klöver lämnade Väst inför valet att slå ifrån sig i ruter så att den sista klövern kunde godspelas eller att ta ut spaderdam så att Syd fick nionde sticket på spadernio.

Men om nu Väst låter bli spaderkung, och i stället skiftar till ruter? Bordet får vinna och läget är detta:

7
65
E8
753
2
10983
D93
E94
KD
kn5
8
KD86
kn
6
K10
Nord
Öst
Syd
Väst

Nu gäller det för Syd att vara på bettet. Det duger inte att spela klöver, för då kan Väst slå ifrån sig med en andra ruter och har sedan en hjärter att peta in Syd med efter den fjärde ronden klöver.

Nej, lösningen är att Syd spelar hjärter till handen innan han tar den tredje klövern. När Väst åter slår från sig i ruter, tar bordet den och petar slutgiltigt in Väst.

Det hade varit roligt att se om Pocken hade koll på att det där mellansticket i hjärter var nödvändigt!


Visa alla nyheter   |   Visa alla Dag för dag   |   Visa alla Matchens giv