Matchens giv - Omgång 9:1

Eliassons lappkast

Reds. anm. Bridge blir inte vackrare än så här! IBPA:s Brilliancy Prize?

Salig Victor Mollo brukade skriva om bridgens fjärde dimension. Med det menade han situationer där en spelare med sitt spelsätt förmedlar en helt annan bild av kortsitsen än den verkliga. Till saken hör att vrångbilden bara kan tas emot av en motståndare som har tillräckligt goda känselspröt.

PG Eliasson prövade ett sådant lappkast mot Tobias Törnqvist i en 3-sangare:

Larsson
kn72
D5
10643
EK63
Eliasson
K6
10643
K95
kn1052
Törnqvist
E543
E98
ED87
D7
Ramquist
D1098
Kkn72
kn2
984
Nord
Öst
Syd
Väst

Ramquist startade med spadertio som fick behålla sticket. På spadernio till kungen lade Tobias åter lågt. Nu kom en hjärtervända till Västs kung och sedan spaderdam, då PG sakade ruterkung.

Vi som ser alla korten vet att Syd nu kan hämta en övertrick i höga kort. Den bild som lappkastet förmedlade var emellertid att Väst numera hade en ingång till sin höga spader på knekt tredje i ruter.

Mot en sämre spelförare hade alltsammans förfelat sin verkan. Men Tobias såg en lösning på det nya problemet. Allt tydde på att Öst hade fördelningen 2524 och därmed blev det tre ronder klöver, hjärterdam, ruteress och hjärteress. Nu skulle en spader peta in Väst och tvinga honom att vända från knx i ruter.

Det var bara det att Väst var oförskämd nog att ha en hjärter kvar …