IMP över fältet

Nedan finner du IAF för Division 3, räknat på alla serier. Resultaten
redovisas snarast efter det att de kommit Tommy Andersson tillhanda.
I de fall omgångar spelas på skilda orter kan resultaten redovisas efter hand
de kommer in. Senaste uppdateringsdatum framgår av tabellen.

Korrigeringar skickas till >>e-post

Resultat

Parvis: html pdf
Lagvis: html pdf

Spader HTML PDF Givar Bord Uppdaterad
1:1, 1:2 1:1, 1:2 1:1, 1:2 1401 av 160 19/9 12:00
2:1, 2:2 2:1, 2:2 2:1, 2:2 1401 av 160 31/8 10:30
3:1, 3:2 3:1, 3:2 3:1, 3:2 1401 av 160 31/8 10:30
4:1, 4:2 4:1, 4:2 4:1, 4:2 160 av 160 27/9 18:30
5:1, 5:2 5:1, 5:2 5:1, 5:2 160 av 160 19/9 16:00
6:1, 6:2 6:1, 6:2 6:1, 6:2 160 av 160 27/9 18:30
7:1, 7:2 7:1, 7:2 7:1, 7:2 160 av 160 30/10 15:00
8:1, 8:2 8:1, 8:2 8:1, 8:2 160 av 160 30/10 15:00
9:1, 9:2 9:1, 9:2 9:1, 9:2 160 av 160 30/10 15:00

  1. Växjö och Karlskrona har inte deltagit i IAF ↩︎ ↩︎ ↩︎