IMP över fältet

Nedan finner du IAF för Elitserien.
Senaste uppdateringsdatum framgår av tabellen.

IMP Över Fältet

Parvis: html pdf
Lagvis: html pdf

Spader HTML PDF Givar Uppdaterad
1:1, 1:2 1:1, 1:2 1:1, 1:2 2016-08-30 10:40
2:1, 2:2 2:1, 2:2 2:1, 2:2 2016-08-30 10:40
3:1, 3:2 3:1, 3:2 3:1, 3:2 2016-08-30 10:40
4:1, 4:2 4:1, 4:2 4:1, 4:2 2016-08-30 10:40
5:1, 5:2 5:1, 5:2 5:1, 5:2 2016-08-30 10:40

Övriga omgångar kommer löpande att rapporteras via Running scores och Butler-knappen i menyn.