Matchens giv, omgång 10

På tionde matchens bricka 16 gällde det att behandla trumfen på ett korrekt och framgångsrikt sätt.

E97532
10
kn6
E985
Kkn10
D9754
EK3
72
86
Kkn2
D9842
1063
D4
E863
1075
KDkn4
16
Nord
Öst
Syd
Väst
Väst giv
Ö-V i zonen

Vid ett bord spelades 3 sang med hemgång och vid fem borde pillade man hem 4 hjärter medan sex spelförare fick straff.

Cilla Rimstedt öppnade med 1 och Nord bjöd 1. Öst bjöd 2, som visade femkorts hjärter och efter 3 föreslog Öst 3 sang som Cilla korrigerade till 4 hjärter. Nord spelade ut E och tvåan, som Cilla vann med damen för att spela hjärter till tia, dam och kung. 6 gick till dam och ess och Nord spelade enligt uppgift mera spader till 2 och överstöld.

Nu tror jag att Cilla hade tänkt maska ut kn enligt principen om begränsat val (Nord kan välja mellan knekt och tia om hen har kn10 punkt, så det är större chans att han bara hade tian) men spadervändan var tveksam. Det hade varit intressant om Syd vägrat att stjäla eftersom spelförarens hjärterbehandling knappast tydde på att hon hade tre spader. Däremot kan Nords försvar kanske var avsett att ge intryck av kn10 punkt med förhoppning om åttan hos Syd …

Å andra sidan visste hela bordet att Cilla hade 8, eftersom hon i annat fall hade plaskat ner E och en till för att inte riskera en uppercut.

Vid andra bordet steg Nord in med 2 som skulle visa 10-13 och efter samma inledning spelade Väst trumfesset och en till för straffen.