Matchens giv, omgång 9

Olika falla ödets lotter. Har man tur eller timida motståndare kan man komma undan med en hel del. Vad skulle du göra i första hand i minuszon med dessa kort?

      KT6543 T5 K6 KJ7

Färgen är för dålig för för en svag tvåöppning och styrkan för dålig för 1. Trots detta öppnades handen med 2 vid sju bord och 1 i tre fall. Det var inte rätt!

EDkn82
E62
1043
E9
K106543
105
K6
Kkn7
9
K83
EDkn97
D865
7
Dkn974
852
10432
22
Nord
Öst
Syd
Väst
Öst giv
Ö-V i zonen

Syd dubblade vanligen spaderöppningarna och med det naturliga spaderutspelet fick Öst fyra stick för -800 eller -1100. Vid två borde undslapp tvåöppnarna en dubbling och kom undan med -400 respektive -500 efter ett lyckat klöverutspel.