Matchens giv, omgång 8

Hoppande budgivningar brukar vara intressanta, inte bara vilda spärrbud utan även konstruktiva hopp som visar speciella fördelningar och färgkvalitet.

Den sjätte given i åttonde matchen bjöd på höga hopp.

EKkn6
10
D93
EKkn107
10982
872
E7
9864
D753
EKDkn543
D2
4
96
Kkn1086542
53
6
Nord
Öst
Syd
Väst
Öst giv
Ö-V i zonen

Warne - Bergdahl bjöd elegant:

Väst
Nord
Öst
Syd
Pass
1
P(!)
2 1
Pass
3 2
Pass
3 3
Pass
4 4
Pass
7
Pass
Pass
Pass
1Utgångskrävande reläbud
2Hjärter och spader
3Relä
4Fördelningen 4=7=0=2 och 13-15 hp

Vid andra bordet i matchen missade Nyström - Upmark storslam efter användning av Voidwood, ett hoppande bud som frågar efter ess utanför hoppfärgen.

Väst
Nord
Öst
Syd
Pass
1
P(!)
2 1
Pass
3 2
Pass
3 3
Pass
5 4
Pass
5N 5
Pass
6
Pass
Pass
Pass
1 Utgångskrav
2 Trumffastställande
3 Kontrollbud
4 Voidwood
5 Två essvärden utanför rutern

Även om Nord var sugen på att höja storslam kunde han inte gärna göra det när partnern inte bekräftade att essen och trumfen dög genom att bjuda något på vägen till lillslam. Möjligen hade 6 frågat efter trumfdamen, men då kanske man får ta till 6.
     En varning utdelas för Voidwood. Det är ofta enklare att kunna meddela sin renons för att partnern ska kunna värdera sina kort.

Morath - Gullberg hade en enklare budgivning till 7 hjärter.

Väst
Nord
Öst
Syd
Pass
4 1
Pass
4 2
Pass
5 3
Pass
7
Pass
Pass
Pass
1 Solid långfärg i hjärter eller semisolid med sidoess
2 Slaminvit
3 Renons

Eriksson - Mattsson fick en ruterspärr emot sig.

Väst
Nord
Öst
Syd
Pass
1
3
UD
Pass
4
Pass
4N 1
Pass
6 2
Pass
6
Pass
Pass
Pass
1 RKCB
2 Två essvärden och ruterrenons

När Syd inte öppnat med 4 som ovan borde han inte ha EKD sjunde i färgen,

Naturligtvis hade vi velat se ett pärlband av storslammar i en svensk elitlagtävling, men det var bara hälften av paren som bjöd ut korten. Än värre var att två par missat slam helt och hållet och nöjt sig med 4 hjärter samt att ett par spelat 6 sang(!) från Nord med 10 i utspel …