Matchens giv, omgång 7

Bridge är misstagens spel snarare än briljansernas. Det är anledningen till att det skrivs mera om misstag än om vackra spel och budgivningar. De förekommer helt enkelt betydligt oftare.

I följande budgivning vet Väst att Syd har straffpassat vilket ger god anledning att dra öronen åt sig och försöka hitta ett annat kontrakt.

Väst
Nord
Öst
Syd
1
Pass
Pass
Dbl
Pass
Pass
?

Hur många har tänkt igenom och diskuterat denna sekvens?

Väst
Nord
Öst
Syd
1
Pass
Pass
Dbl
Rdbl
Pass
Pass
?

De flesta erfarna spelare inser att Syds pass är straffpass även om Öst redubblar. Men mången Nord skulle kanske kliva av utan en explicit överenskommelse med partnern.

Nu fokuserar vi i stället på Västs läge i samma budgivning, Personligen anser jag att Syds straffpass bör alerteras, även om jag har viss förståelse för den omvända åsikten. Om Väst inte är säker på vad som gäller bör hen dock kontrollera med motståndarna vad de har för överenskommelser, så att hen eventuellt kan fly snarare än att illa fäkta.

Väst
Nord
Öst
Syd
1
Pass
Pass
Dbl
Rdbl
Pass
?

På bricka 10 på fredagskvällen hade Peter Bertheau och P-O Cullin som Nord-Syd ordning på trupperna här.

3
kn82
E96
EKD764
ED62
KD
KDkn4
kn53
Kkn10987
109543
7
10
54
E73
108532
982
10
Nord
Öst
Syd
Väst
Öst giv
Alla i zon
Väst
Nord
Öst
Syd
1
Pass
Pass
Dbl
Rdbl
Pass
Pass
Pass

Östs redubbling kan diskuteras mitt emot en blank partner. Kanske Väst förväntade sig bättre spader hos partnern, men framförallt misstänkte han tydligen inte att Syd straffpassat. Om han gjort det hade han antagligen frågat och försökt rädda sig i 2 ruter.

Syd spelade ut 7 och fick enligt protokollet nio stick samt +1600. Även om man kan förstå Östs känslor i detta kontrakt är det svårt att se på vilket sätt han missade sitt femte stick. Nyfikenheten övertrumfade dock inte mänskliga hänsyn nog för att fråga spelföraren.