Klubbnyheter

Efter BBO-festivalen återgår vi nu till vår Sommarserie och hoppas på att vi får många deltagande spelare ikväll. Start som vanligt klockan 18.30.

60 par deltog i Guldtävlingen och två ABB par deltog och bäst lyckade alltså David och Tomas som kom på en fin delad femtonde plats. Christer Åström och Lennart Ekholm hade en tyngre dag och kom på en femtiotredje plats.

67 par deltog i tävlingen och tyvärr endast två par från klubben. Bäst lyckades Elisabeth och Åsa som kom en en fin fjortonde plats följda av Christer Åström och Lennart Ekholm på en tjugonde plats.

Tävlingen lockade 122 par och Elisabeth och John-Erik kom på en trettionde plats vilket var bäst bland ABB:arna. Nästa bästa ABB-par blev David Probert och Tomas Börgesson på fyrtioförsta plats.

Tävlingen lockade 69 par och Christer och Lennart kom på femtonde plats. Näst bäst lyckades Gunilla Möllervärn och Ulf Bergdahl med en tjugosjunde plats och några platser efter dem Elisabeth Stanley och Åsa Andersson på en trettioandra plats.

Totalt deltog 122 par och Christer och Lennart klarade sig bäst med en tjugosjunde plats. Precis under medel kom Lars Rydman och Sture Helmersson och straxt där bakom kom Inga-Lill Westberg.

Tävlingen lockade 69 par och precis som Åsa och Lennart i Mixed tävlingen, var paret högt uppe i resultatlistan men tappade en del på slutet. Thomas Ekström lyckades också bra och slutade på en fin artonde plats.

På inledande mixedtävlingen, som lockade 106 par och här tog Åsa Andersson och Lennart Ekholm en mycket fin fjärdeplats. Tyvärr var de avslutande fyra brickorna lite sämre, annars hade paret troligen fajtats om en ännu bättre placering.

Vi spelar Sommarserien imorgon för att sedan ta ett uppehåll på torsdag eftersom förbundet arrangerar en festival på BBO med början på tisdag.

Det blir dock allt jämnare i toppen. Hans Thorgren och Olle Melin är nu endast en och en halv poäng efter ledarna. Femma i en statisk lista ligger fortfarande Christer Åström sex och en halv poäng efter Hans och Olle. Total lista som bilaga.

Sidor