Sommar 6 resultatet blev tyvärr sent utlagt

Detta beror på problem med att få ut data från BBO-servern vilket gjort att filen ”kraschat” ett stort antal gånger. Efter en del laborerande gick det att ta flera ”trasiga filer” och sammanfoga till en komplett. Så framöver bör tävlingarna kunna rapporteras snabbare även om det strular med servern. Dock brukar det ta någon till innan resultatet blir åtkomligt på BBO-servern varför vi räknar med att det även framöver kommer att läggas ut först dagen efter tävlingen.