30 000 till 2020

Den 15 augusti 2018 går startskottet för en drygt 1,5 år lång rekryteringstävling mellan landets alla bridgeklubbar.

Anmälda klubbar | Handbok |Klubbrapporter| Ställning i tävlingen|

Tävlingen går ut på att rekrytera så många nya medlemmar som möjligt.
Då förutsättningarna kraftigt skiljer sig från landsort till storstad och små respektive stora klubbar har vi olika kategorier av priser.

Som stöd för er i klubbarna har en rekryteringshandbok tagits fram som kan användas för tips och idéer.

Målsättningen är att SBF ska ha 30 000 medlemmar i förbundet år 2020 den 1 januari, det motsvarar en ökning med cirka 10 medlemmar per klubb.

Varje klubbs medlemsantal per den 30/6 2018 anger klubbens startvärde.

Gör så här för att vara med:

  1. Anmäl er klubb till rekryteringstävlingen. Detta görs via e-post till mme@svenskbridge.se senast den 1 oktober 2018.
  2. Genomför ert rekryteringsprojekt.
  3. Rapportera hur ert projekt går halvårsvis till mme@svenskbridge.se
  4. Följ månadsvis hur det går mellan de klubbar som är med via länkar överst på denna sida.
  5. Prisutdelning kommer att ske vid lämpligt tillfälle under 2020.

Ni kan hämta hem rekryteringshandboken samt se det rekryteringsmaterial som juniorkommittén tagit fram för rekrytering via Rekryteringshandbok och Minibridge

Priser i rekryteringstävlingen utdelas till:
• Största medlemsökning (i antal)
• Största medlemsökning (i % mot klubbens storlek)
• Bästa rekryteringsprojekt
• Bästa insats
• Flest nya juniorer som blivit medlemmar

Glöm inte att använda alla klubbens medlemmar som rekryterare. De har fått en MiniBridgefolder med budskapet om att ge den till någon vän eller bekant tillsammans med juninumret av tidningen Bridge. Kanske har de redan nu någon som ni bör kontakta för höstens kursstarter! Har du frågor eller funderingar kontakta mme@svenskbridge.se

Lycka till i ert rekryterande!

Micke Melander
Svenska Bridgeförbundet