ÖMBF styrelsemöte 28 mars 2021

ÖMBF:s styrelse avhöll ordinarie sammanträde (per telefon) söndagen den 28 mars.

Protokoll från mötet finner du på sidan för mötesprotokoll.