ÖMBF klubbledarträff hösten 2019

Östra Mellansvenska Bridgeförbundet planerar en klubbledarträff under hösten (datum kommer under vecka 38).

Vi hoppas att företrädare från distriktets alla klubbar kommer och planerar och diskuterar önskemål om utbildning och tävlingar förutom de som distriktet är sedan tidigare ålagda att hålla.

Styrelsen vill ha feedback, hur kan vi bli bättre, vilka tävlingar önskas?