Årsmöte 7 september (OBS! Tävlingen inställd p g a för få deltagare)

ÖMBF håller lördagen den 7 september 2019 kl 14.00 i Filbyter Bridges lokaler på Danmarksgatan 19D i Linköping. Mer information tillsammans med föredragningslista för årsmötet finner du i bilagan.

Välkomna!

P g a för få deltagare (7 par) har tävlingen, som normalt omgärdar årsmötet, dessvärre tvingats ställas in