Om Ångermanlands BF


Ångermanlands bridgeförbund, ÅBF, organiserar landskapets sex klubbar som är medlemmar i sveriges bridgeförbund.

ÅBF:s bankgiro är 520-0613.

Kansli/besöksadress: Jasminvägen 25 89151 Örnsköldsvik.

Önskas förbundet kontaktas i något ärende finns kontaktuppgifter på styrelsesidan.

ÅBF arrangerar även DM-tävlingar och ÅBF-rallyt som i år innefattar sju olika tävlingar. Se kalender under ”Tävling” och ”ÅBF-rallyt”.